Topla greda in njegov učinek je pojav, ko plini v svoji atmosferi zadržijo toploto. Zadržijo jo zato, ker bi toplota sicer šla v vesolja. Prav zaradi tega so temperature Zemljinega ozračja višje, kot pa v vesolju. Zaradi toplote pri nas uspevajo različno rastlinje, kar dela naše življenje na tem planetu bolj pestro. Učinek tople grede sicer izhaja iz rastlinjakov, saj so le-tej namenjeni zadrževanju toplote. Vsekakor je ta pojav precej drugačen v našem ozračju, saj toplota v atmosferi preprečuje sevanje, toplota v rastlinjakih pa preprečuje predvsem mešanje hladnega in toplega zraka.

učinek tople grede

Pravimo, da je učinek tople grede izredno podoben naši atmosferi, vsekakor pa ni enak. Na primer topla greda ima izgled hiše, v njej pa se nahaja rastlinje, ki potrebuje določeno toploto tudi skozi zimo. Običajno so takšni rastlinjaki zastekljeni, saj steklo omogoča pronicanje sonca, hkrati pa zadrži toploto. Prav zaradi stekla je temperatura v topli gredi višja. To lahko primerjamo z avtom, ki ga pustimo na soncu. Čez čas se njegova notranjost ogreje. Učinek tople grede in sam izraz se predvsem nanaša na otoplitev zemlje in njenega površja, nastane pa tudi kot posledica emisij fosilnih goriv, toplogrednih plinov in drugih stvari, ki so rezultat človekovega dela. Med drugim sama atmosfera absorbira infrardeče sevanje, ki ga nudi Zemlja. Slednja ga nudi s pomočjo sevanja Sonca. Lahko bi rekli, da naša atmosfera deluje na princip izolativnega plašča. Vsekakor je potrebno, da se zavedamo, da je učinek tople grede izredno pomemben za okolico. Dejstvo je, da ljudje ne bi mogli živeti brez tovrstnega pojava. Življenje na Zemlji bi bilo v tem primeru preveč hladno. V segrevanju pa preti namreč tudi nevarnost. Če se Zemlja preveč segreva, se učinek tople grede poviša. To slabo vpliva na živali, rastline in tudi na ljudi. Višje temperature niso nujno tudi dobre, saj vplivajo na ledenike, višje gladine morja, spremembo podnebja in podobno. Skratka v kolikor je tovrsten učinek v normalnih merah, je to dobro za vsa živeča bitja na tem planetu.

Topla greda proizvaja tudi svoje pline, imenujemo jih toplogredni plini. Slednji prepuščajo sevanje Sonca, saj je le-ta glavni vir toplote. Plini absorbirajo določen del IR svetlobe, ki ima tudi večjo valovno dolžino kot pa naš planet. S tem plini zmanjšujejo ohlajevanje Zemlje ter pripomorejo k segrevanju. Eden izmed najbolj poznanih toplogrednih plinov je vodna para. Med vsemi plini, je ravno te na Zemlji največ. Sledi ji ogljikov dioksid, ki zasega kar 50 odstotni delež učinka tople grede. Poznamo še metan in primeri ogljikovodikov.